Chemiczne oceany
Bezmiar istnienia kary
Chaos bezrozumnego
Dryfu poprzez pustkę
Chemiczne oceany
Biologii horror dany
Z niewoli wyrwać może
Tylko złoty strzał.

#przegryw #muzyka #kelthuz #nihilizm #antynatalizm