I jedną rzecz od razu ustalmy, spór jest kurwa fundamentalny.
#lona #polskirap #muzyka