Najbardziej popularny zespół ery CD-ROM.
Niestety nie potrafią przebić się w erze Youtube i Spotify…

#gimbynieznajo #nostalgia #muzyka