Przed chwilą sobie słucham ten traczek i miałem w kolejce, żeby jeszcze raz zagrał i akurat Spotify usunął lol
#rap #muzyka #spotify